en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Ticaret Gemileri


Durumu anketleri ve P & I girişi anketleri

Gemi durumu anketleri genellikle müşterinin gereksinimlerine uygun olarak yapılmaktadır ve uluslar arası grupların P&I kulüpleri tarafından ihraç edilenleri,  IACS Klâs ve büyük Bayrak Devletlerini yansıtan uluslar arası rehberliklerimiz çizgisinde olmaktadır. Anket ve ilgili raporu da sunacak özel detaylar ve gemi tiplerinde ve operasyonel doğadaki bakış açılarına bağı üzerinde duruluştur. Resim ve kusur listesi dâhil olmak üzere bir ön rapor araştırmanın tamamlanmasından itibaren 24 saat içinde verilir ve final raporu araştırmanın tamamlanmasından 5 iş gününden fazla olmayan bir zaman diliminde verilir.

Tekne & Makine hasarı anketleri 

Karaya oturma yangın ağır hava şartları çarpışma gibi belirli tehlikelerin neden olduğu yapısal hasar zamanlarında, ayrıntılı hasar tespiti, onarım denetimi, onarım maliyetlerini gözlemlenmesini tedarik edebiliriz.

Yakıt Alma Araştırması 

Gemi teslimleri / yeniden-dağıtım amaçlı olarak herhangi bir özel durum olarak genel denetim için yakıt alma anketleri, manüel petrol Ölçüm Standartların 17.1bölümü, Deniz Kargo Teftiş Rehberine uygun olarak yürütülmekte olduğu dikte edebilir.


Açık Kiralama / Kapalı Kiralama Araştırmaları 

Bu anketler müşteri işletme uygulamaları ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır ve bir sefere başlamadan ya da bir geminin tamamlanmasıyla durumunu belirlemek için düzenlenmektedir. Ayrıca anket gemide yakıt miktarını ve ambar durumunu saptamaktadır. Bazı durumlarda müşteri gemide kargo, donanım bağlama ve güvenliğini doğrulama ve durumu hakkında rapor isteyebilir. 

Römorkaj Onayı Anketleri

Gerekli takım doğrulandığında bir römorkaj onay belgesi belirli bir çekim için verilir, çekme bağlantıları ve düzenlemeler incelendiğinde, operasyonel önlemler ve ölçüler onaylanır ve çeken ve çekilen geminin denge ve dayanıklılık değerlendirilir.

Bayrak Anketleri 

Malta sularında ziyaret eden gemilerin Bayrak İdareler talebi üzerine biz aynı İdareleri tarafından veya yürürlükteki olabilir, özellikle Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ile uyumlu yayınlanan yönergeler doğrultusunda yıllık veya ara sıra anketler gerçekleştiriyoruz.

Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com