en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Kargo araştırmaları

Taslak araştırmaları

Taslak araştırmalarının ana amacı yüklenen ya da boşaltılan kargonun miktarını belirlemek. Sonuçları genellikle yükleme kalitesinin faturasını belirlemektedir. Bu araştırmaları uluslar arası çizgide kabul edilmiş güvenlik ve çalışmalarla; özellikle UN/ECE prosedürleriyle gerçekleştirmekteyiz.Cargo Surveys

İçerdiğimiz diğer alanlar:


- Kalite denetimi ve kargo araştırması;
- yükleme ve boşaltım gözlemi
- P ve I araştırmaları
- Kargo zarar araştırmaları;
- Dökme sıvı yük örneklendirmesi;
- Zarar ve dökme kargonun kirlilik gözlemi
- Konteynır durumu ve/ya da zarar araştırması;
- B ağlama araştırmaları kargonun güvenliğini ve bağlama hesaplamalarını içermektedir;

Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com