en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Kavramsal Tasarım ve Teknik Özellikler

Naval Architecture - Vessel Design

Başarılı bir tasarım biçim ve fonksiyonun karşılaştırılması ile müşterinin vizyonunu somutlaştırması odluna inanıyoruz. İş teknelerinde dikkat çekici veya verimli olmak, yaratıcı mühendislik ve zarif çizgilerin birleştirilmesi ile elde edilen bir başarıdır. Tasarım sürecinde ağırlığın azaltılması yolunda yapılan ağılık gözlemlerinin devamı olan detaylardaki dikkat ve akıllı alan kullanımı modern yapı tasarım araçlarının temel unsurları vardır. 

Seçilen inşaatçılar ve müteahhitler ile yapılan sözleşmenin temelini oluşturulan bir sağlam teknik proje önemini yeterince vurgulayamaz. Herhangi bir parti tarafından bu aşamada gerekli detayları ve içerikleri vererek yanlış yorumlanmaması için bir yer açmak önemlidir. Sözleşme aşamasında aksine yapmamak hesaba ek yüksek maliyetler yol açmaması muhtemeldir.

İlk detaylı tasarım aşaması veya orijinal tekliften kavramından anlıyoruz ki, özel operasyonel, güvenlik veya diğer gelişim senaryolarının uygunluğunu değiştirecektir. Size proje özellikleri ve kavram çalışmalarından detaylı tasarım ve yapı denetlemesinde bu konuda yardımcı olabiliriz.

En son güncel ödeme araçları ile desteklenmiş, tam entegre edilmiş dijital ön örnek yapım yazılımı kullanarak etkili bir şekilde tasarımları analiz edip görselleştirip geliştirebiliriz ve değişiklikleri etkili bir şekilde düzenleyebiliriz. Tekne tasarımının önemli yönleri üzerinde tam kontrol sahibi olarak kaporta süreci ve geniş bir malzeme veritabanımızda yapı elemanlarının üretimi ve mekanik sistem tasarımı otomatikleştirilerek borular çalıştırılır ve ilgili sistemler ortak çatışma yöntem sistemine bağlı olarak çalışmaktadır. Daha hızlı, daha verimli tasarım süreci esnasında değişikliklerden kaçınmayı sağlarız.

Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com