en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Güvenirlilik Değerlendirme

Ship Stability Malta
Gemi sağlamlığı deniz tasarımı ve gemi güvenliğinin temel taşlarından biridir. Bir geminin yaşamı boyunca düzenli aralıklarla, tasarım veya dönüşüm projesi boyunca dikkatli bir şekilde değerlendirilen güvenlik yönü önemlidir. Sanat yazılım paketlerini kullanarak hem hasar güvenlik değerlendirmelerini hem de sağlamlığı tamamlayabiliriz ve sınıflandırılmış milletler ve ulusal makamların onaylaması için gerekli güvenlik kitapçıkları hazırlayabiliriz.

Hizmet yelpazemizi içerenler ama bunlarla sınırlı değildir;

• Meyil testleri ve fener anketleri
• Hasar, sağlamlılık güvenlik kitapçığı hazırlama
• Tahıl Yükleme Kitapçıklar dâhil Yükleme Kılavuzları hazırlanması
• Kaldırma hesaplamaları
• Ön ve belirli güvenirlilik değerlendirmesi

Naval Architecture
Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com