en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Tamir ve Yapı Denetimi

Tersane zamanı ve sonraki denetimler ile ilgili planlama ve hazırlık çalışmaları planlı olarak yürütülmesini sağlamak için ve istenilen standartlar iki önemli aşamadan oluşmakta, bu aşamalar yatırımı maksimuma çıkarma ve gemiyi limana çekme çabalarıdır. Ekibimizde gerekli olan her şey var ve proje tarihlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve istenilen kaliteyi korumak için yardımcı olabiliriz.

Tamir projeleri sırasında kaptan ve görevlilere teknik danışman olarak gerekli desteği sağlayabiliriz ve bütçe üzerinde proje sunma amacı, zamanında ve olası bir şekilde anlaşmazlıkların kaynakları üzerinde proje yönetimi ile yardımcı olabiliriz. Düzenli anketler yaparak günlük yedekleme sağlayarak bunu başarırız ve projenin çeşitli aşamalarında ilgili tüm taraflara detaylı ve düzenli raporlar sunmaktayız. Bu ziyaretler aynı zamanda proje boyunca kaynaklanan herhangi bir teknik sorun veya sorunları düzenlenen ilerleme toplantılarında kararlaştırılan aralılıklarla takip edilmektedir.
Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com