en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Yasal DanışmanlıkMarine Consultancy

Sürekli gelişen dünya deniz düzenlemelerini izleyerek, mevcut ve gelecekteki çeşitli gemi tipleri için geçerli uluslar arası ve ulusal gereksinimleri takip etmekteyiz. Bu nedenle, yükseltme veya dönüşüm gemi ile ilgili olarak Liman devleti kontrollerinden, genel bir sorgu ya da yardımlar sonrasında ortaya çıkan bir sorun olup olmadığını, ulusal ve uluslar arası uygulanabilir düzenlemelere rehberlik etmek için özellikle SOLAS, yükleme hattı, MARPOL 73/78, # Torremolinos kongre, STCW ve çeşitli IMO Kodları gibi gerekli araçlara sahibiz. 

Amacımız yerleşik sistemleri ve takım tasarımı ve optimizasyonu yardımcı olmaktır,
Bunun yanı sıra müşteriye yerleşik için kıyı tabanlı insan kaynakları gibi gerekli desteği sağlamaktır. Biz yasal uyumluluğa yönelik mümkün olan en iyi yolları keşfederek veya belirli durumlarda uluslar arası kurallara uygun olarak alternatif tasarım düzenlemeler yoluyla eşdeğer düzeyde güvenlik sağlayarak bu amaca ulaşırız.

Aşağıdaki durumlarda müşterilerimize başarılı bir şekilde yardımcı olmuş bulunmaktayız;

• Sabit yangın mücadele sistemlerinin kullanımını optimize etme
• Sintine pompalama sistemlerinin sağlanması ve kapasitesi ile ilgili olarak tasarım ve hesaplamaları,
• Gemilerin yapısal yangından korunma ile ilgili olarak uyum düzeyi doğrulanması,
• Var olan bir gemiyi bir SOLAS yolcu gemisine dönüştürülürken gerekli yükletmeler için danışmanlık,
• Çeşitli MARPOL 73/78 ile ilgili bakış açıları üzerinde tanker operatörleri için çözümler sunma.

Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com