en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Tonaj ve yükleme hattı Hesaplamaları

Yeni ve mevcut gemiler için 1969 uluslar arası gemi tonaj ölçümü yönetmenliği hakkında uluslar arası sözleşme uyarınca gerekli tüm tonaj hesaplamalarını yapabiliriz.

Fribord atama raporları ve yük hattı atama hesaplamaları 1966 uluslar arası yükleme hatları sözleşmesine uyumlu olarak düzenlenir.
Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com