en-USes-ESel-GRfr-FRar-JOtr-TR

 

Kurulu yönetim sistemleri

Geminin özel operasyonel kılavuzları ve yönelik prosedürler üreterek ISM (ve Mini-ISM) sistemlerini kurmak konusunda size yardımcı olabiliriz.

• Güvenlik bilince ve zorunlu düzenlemelerini uygun olarak geliştirilmesine,
• Geminin operasyonlarını yoluna koyma
• Rollerin ve sorumlulukların ve iletişim hatlarının tanımlanması ve geliştirilmesi

Uygulanmasından sorumlu olacak ekip ve yöneticileri ile yakın işbirliği içinde geliştirilen sistem, özellikle gemi işletme deneyimine dayalı gerektiği gibi düzenli olarak izlenmeli ve güncel olmalıdır. Katkımız bir başlangıç platformu olarak kabul edilir ve başarılı uygulama sadece periyodik gemi bakımlarında geminin ihtiyaçlarına odaklanan ve gemi sahibinin isteği üzerine gerekli olan denetimleri yaparak mümkündür.

Uygulamada, gemide kılavuzları belgelenmiş çalışma usulleri, denetim listeleri ve acil durum planlarını kapsayacaktır. Sistemde aynı zamanda gemide gerekli tüm makine ve ekipmanları kapsayan özel tasarlanmış önleyici bakım programı birleştirilmiştir. Bu, özellikle duruş süresi ve onarım maliyetlerini azaltarak uzun vadeli giden faydalı önemli bir araçtır.
Login | Copyright 2011 - Developed by www.alandarmanin.com